preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 14. 2. 2017.

Ukupno: 385283
Ovaj mjesec: 1066
Ovaj tjedan: 623
Danas: 4
Carnet novosti
 

        

Sažetak projekta

U cilju unapređivanja kvalitete nastavnog procesa, osim stalnog usavršavanja učitelja, kontinuirano se uključujemo u različite programe, projekte te osmišljavamo nove INA-e, posebice u STEM području. Također, s obzirom na razmjerno veliki broj zainteresiranih, motiviranih, potencijalno i utvrđeno darovitih učenika naše škole, osmišljavanjem najrazličitijih aktivnosti nastojimo im pružiti sustavnu podršku, odnosno produbiti njihove interese, kompetencije i znanja u najvećoj mogućoj mjeri. S druge strane, 2019./2020. je u OŠ Bedekovčina provedeno opsežno samovrednovanje; učenički odgovori na tvrdnje koje se tiču opće emocije učenika prema školi i zanimljivosti nastavnih sadržaja i načina predavanja pokazali su da je jedan nezanemarivi broj učenika nemotiviran nastavnim sadržajima i samom nastavom. To se posebno očitovalo kod učenja prirodoslovne grupe predmeta i matematike (STEM), gdje učenici, ukoliko nemaju odgovarajuća predznanja i kompetencije koje se stječu u nižim razredima, vrlo teško svladavaju gradivo. Na koncu, i rezultati PISA testiranja 2018. pokazuju da učenici iz RH ostvaruju ispodprosječne rezultate u prirodoslovnoj i matematičkoj pismenosti (36., odnosno, 40. mjesto). Temeljem navedenog, provedeno je i dodatno istraživanje među učenicima (N=346) i roditeljima (N=319) radi dobivanja povratnih informacija njihove percepcije o značaju i važnosti STEM grupe predmeta te funkcionalnih znanja i kompetencija koje iz njih proizlaze. Od ukupnog broja anketiranih učenika, 13% ih smatra da im nastavni sadržaji STEM predmeta s kojima su se do sada susreli, uglavnom ili uopće nisu zanimljivi, 95% učenika se uglavnom ili u potpunosti slaže da će im znanja i vještine koje su stekli ili će steći na nastavi prirodoslovnih predmeta biti značajni za njihovo daljnje obrazovanje i život. Također, 93% učenika i 93% roditelja se uglavnom ili u potpunosti slaže kako bi integracija sadržaja više nastavnih predmeta/područja te primjena suvremenih nastavnih oblika i strategija u znatnoj mjeri povećali interes učenika i razinu njihovih stečenih znanja i vještina. Nadalje, 93% roditelja se uglavnom ili u potpunosti slaže da bi kurikulumi nastavnih predmeta i izvannastavnih aktivnosti u potpunosti trebali biti usmjereni razvoju interesa, kreativnosti i funkcionalnih (primjenjivih) kompetencija učenika, a njih 23% se uglavnom ili u potpunosti slaže da kurikulumi iz područja prirodoslovlja, s kojima se njihovo dijete do sada susrelo u redovitom obrazovanju, u potpunosti nisu prilagođeni stjecanju danas potrebnih znanja i vještina za daljnje obrazovanje i rad. Zaključno, 86% učenika i 91% roditelja se uglavnom ili u potpunosti slaže kako je osmišljavanje i uvođenje interdisciplinarne izvannastavne aktivnosti i/ili projekata u kojima će biti integrirani sadržaji prirodoslovnih (ali i ostalih STEM) predmeta u OŠ Bedekovčina potrebno i opravdano. Nastavno, zbog utvrđenih potreba učenika, kao i podrške motiviranim i darovitim učenicima osmislili smo  interdisciplinarni projekt „Težimo izvrsnosti - Abeceda znanosti“ , kako bi se s jedne strane povećala njihova motiviranost i zainteresiranost za STEM područje, a s druge strane, proširila i produbila njihova znanja i kompetencije kroz primjenu suvremenih, inovativnih metodičkih i didaktičkih pristupa. Kako bismo omogućili učenicima iskustveno učenje temeljeno na problemskom pristupu, osmislili smo interdisciplinarne radionice, na kojima će motivirani, zainteresirani i daroviti učenici, znanjima i kompetencijama stečenim od svojih mentora i stručnjaka iz partnerskih institucija, koristeći različite oblike i metode rada u učionicama/kabinetima i radom na terenu, određivati i pravilno označavati mjesta istraživanja, prikupljati uzorke, vršiti mjerenja i ispitivanja, obrađivati, analizirati i uspoređivati podatke, prezentirati rezultate istih, donositi zaključke te ponuditi rješenja eventualnih problemskih situacija. Radionice pod nazivom „Abeceda znanosti 1, 2, 3 i 4“ održavat će se od travnja do srpnja 2023. godine, tijekom proljetnog i ljetnog odmora učenika te subotama. Za realizaciju pojedine radionice „ Abeceda znanosti“ predviđena je 15-18 sati.

 

Cilj projekta 

Problemski i radno-istraživački usmjerenom nastavom i aktivnostima na radionicama, mentorskim radom mentora/voditelja iz OŠ Bedekovčina i stručnjaka partnerske institucije – Institut Ruđer Bošković – u manjim heterogenim skupinama, i uz suradničke oblike nastave, prikupljanjem uzorka, vršenjem mjerenja i ispitivanja (pokusi, obrađivanje, analiziranje i uspoređivanje podatka,...), korištenjem različitih nastavnih sredstava i pomagala (koja se u redovnoj nastavi toliko nemaju priliku koristiti), razvijanjem kritičkog i logičkog promišljanja i zaključivanja te implementacijom istraživačke nastave i iskustvenoga interdisciplinarnog učenja temeljenog na problemskom pristupu u realnoj stvarnosti, najvažniji ciljevi projekta su:
- sustavno i plansko pružanje podrške motiviranim, zainteresiranim i darovitim učenicima;
- proširivanje i osnaživanje interesa, kompetencija i znanja motiviranih, zainteresiranih i darovitih učenika, s posebnim naglaskom na prirodoslovlje, odnosno STEM;
- dugoročno povećanje motiviranosti i zainteresiranosti učenika za nastavu i nastavne sadržaje te bolji obrazovni rezultati, posebice u pogledu povećanja razine funkcionalne pismenosti učenika za prirodoslovlje i matematiku (STEM);
- povećanje interesa učenika za  stjecanjem novih kompetencija;
- poticanje ekološke osviještenosti, kao i razvoj svijesti o potrebi zaštite okoliša;
- razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina.

Aktivnosti i metode

Projekt i sve planirane projektne aktivnosti realizirat će se kroz integrirane radionice „Abeceda znanosti 1, 2, 3 i 4“ (voditelji/mentori učitelji i stručni suradnici OŠ Bedekovčina), radionice stručnjaka partnerske institucije (Institut Ruđer Bošković, u OŠ Bedekovčina) i dolaskom/posjetom Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu.
 
Predviđene aktivnosti uopćeno će se realizirati sljedećim metodama (ovisno o radionici i uzrastu učenika):
problemski  i radno – istraživački usmjerena nastava;
mentorski rad – male skupine, suradnički oblici nastave;
prikupljanje uzorka, vršenje mjerenja i ispitivanja - pokusi, obrađivanje, analiziranje i uspoređivanje podatka, korištenje različitih nastavnih sredstava i pomagala (koja se u redovnoj nastavi toliko nemaju priliku koristiti);
kritičko i logičko promišljanje i zaključivanje;
implementacija istraživačke nastave i iskustvenoga interdisciplinarnog učenja temeljenog na problemskom pristupu.

Radionice (voditeljice radionice: dr. sc. Marija Alešković i dr. sc. Ana Mikleušević, Institut Ruđer Bošković):
Stručnjaci/znanstvenici Instituta Ruđer Bošković će za učenike sudionike projekta osmisliti i održati radionicu u prostoru OŠ Bedekovčina.
Za ovogodišnji projekt predviđena je radionica "Kemija oko nas i u nama"  - tijekom radionice učenici će se upoznati s pojmom prirodnih znanosti i granama kemije na način prilagođen dobnim skupinama kroz primjere iz svakodnevnog života koji su im poznati, ali ih dosad nisu promatrali iz perspektive kemičara. Provest će se pokusi koji će učenicima približiti kemijske promjene i reakcije, potaknuti ih na razmišljanje, postavljanje pitanja i traženje odgovora. Pokusi koji će se provesti bit će dizajnirani na način da ih učenici mogu kod kuće ponoviti s roditeljima na siguran način.

Predviđeno trajanje radionice: 120 minuta

Dolazak učenika sudionika projekta na IRB u pratnji učitelja/mentora OŠ Bedekovčina
Obilazak IRB-a počinje laganom šetnjom kroz kompleks uz kratki uvodni pregled povijesti i sadašnjosti instituta. Nakon toga učenici odlaze u predavaonicu gdje će poslušati kratko interaktivno popularno-znanstveno predavanje (tema ovisi o uzrastu i broju učenika, dogovara se neposredno prije posjeta). Nakon uvodnog predavanja grupa se dijeli u manje podgrupe (ovisno o broju učenika) te se oni u rotaciji upućuju u obilazak odabranih laboratorija gdje će imati priliku vidjeti znanstvenu opremu, stvarne eksperimente i upoznati znanstvenike koji tamo rade. Ovisno o uzrastu i broju učenika te tematici laboratorija moguće je ubaciti i praktične elemente koje će učenici sami napraviti uz nadzor znanstvenika.

Ukupno predviđeno trajanje posjeta: 120 minuta.

Koordinator posjeta IRB: dr. sc. Marko Košiček

 

Trajanje projekta 


Od travnja do srpnja 2023. godine.

Korisnici projekta

 

U projektu „Težimo izvrsnosti – Abeceda znanosti“ ove nastavne godine aktivno će sudjelovati između 70 i 80 motiviranih, zainteresiranih i darovitih učenika od 2.-8. razreda OŠ Bedekovčina, koji će odabrati sudjelovanje u radionicama sukladno svojim interesima i uzrastu, te njihovi voditelji – mentori (4 učiteljice RN, učiteljica BIO/KEM, učiteljica FIZ, učiteljica EJ, socijalna pedagoginja, ravnatelj). Također, u projektu će kao partneri sudjelovati i stručnjaci/znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković.

Osim uključenih učenika, neposredne i posredne koristi od projekta mogu imati ŠRD „Jezera“ Bedekovčina, Općina Bedekovčina, Hrvatske vode i dr. zainteresirani za kakvoću vode u Bedekovčanskim jezerima i rijeci Krapini.

Plan je da projekt postane dugoročan, odnosno da se projekt provodi  kontinuirano svake godine, uz modifikaciju pojedinih tema/područja istraživanja, a sukladno tome i planiranih aktivnosti.

Voditeljica projekta je Marta Kokolić, prof. soc. ped., stručna suradnica mentorica.

 

 

 

U OŠ Bedekovčina održane radionice znanstvenika s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

U subotu, 6. svibnja 2023. godine u praktikumu BIO/FIZ/KEM OŠ Bedekovčina održane su izuzetno zanimljive radionice pod nazivom "Zašto svijeća svijetli" i "Ima li kruha bez kemije", a koje su pripremili i proveli Dr.sc. Marija Alešković, dipl. ing. kemije i Dr.sc., dipl. ing. kemije, znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković te Dr.sc. Ana Mikleušević, dipl. ing. kemije. Na radionicama su sudjelovali učenici OŠ Bedekovčina od 5.-8. razreda (ukupno 24 učenika), koji su sudionici projekta „Težimo izvrsnosti 7“ i članovi izvannastavnih aktivnosti Mladi fizičari i Mladi Kemičari, te mentorice/voditeljice iz OŠ Bedekovčina Ivana Severin, prof., Danijela Paradi, prof. i Marta Kokolić, prof. Tijekom radionica učenici su se pobliže i na jedan drukčiji način upoznali s pojmom prirodnih znanosti i granama kemije na način prilagođen dobnim skupinama kroz primjere iz svakodnevnog života koji su im poznati, ali ih dosad nisu promatrali iz perspektive kemičara. Provođeni su razni pokusi koji će učenicima približiti kemijske promjene i reakcije, potaknuti ih na razmišljanje, postavljanje pitanja i traženje odgovora. Također, pokusi su osmišljeni i kreirani na način da ih učenici mogu kod kuće ponoviti s roditeljima na siguran način.

Kako je bilo na radionicama možete pogledati ovdje.

Učenici OŠ Bedekovčina posjetili Institut Ruđer Bošković

U petak, 2.6.2023., učenici/e 5. - 8. razreda uključeni u projekta ''Težimo izvrsnosti 7'', zajedno sa svojim voditeljicama, učiteljicom matematike/fizike Ivanom Severin i učiteljicom biologije/kemije Danijelom Paradi, posjetili su  ''Frizbijadu'' - jedinstveno popularno-znanstveno događanje – zajednički otvoreni dan Instituta Ruđer Bošković i Instituta za fiziku, u Bijeničkoj 46, u Zagrebu.

Cilj događanje je približiti učenicima, studentima i široj javnosti najnovija dostignuća u znanosti i tehnologiji kroz uzbudljive aktivnosti, eksperimente i obrazovne programe.

 

Učenici/e naše škole su prvo posjetili Rutu C - gdje su se imali prilike upoznati s pokusima s vakuumom. Nakon toga su imali vrijeme za obilazak šatora na otvorenom, gdje su se nudili različiti sadržaji iz kemije, fizike i biologije. 

Prijevoz na ''Frizbijadu'' pokriven je sredstvima iz projekta MZO-a za rad s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2022./2023.

Više o ''Frizbijadi'': https://www.irb.hr/Novosti/Ruder-i-Institut-za-fiziku-lansiraju-Frizbijadu 

 

Vrijeme primanja roditelja

ERASMUS +

Projekt

Europski projekti škole:

Erasmus+ KA1 ''Abeceda znanosti''

Erasmus+ KA2 ''Budi rješenje - recikliraj!''

Europski projekt (REC): ''SNEP Junior''

 


Upisi u srednju školu

Poštovani roditelji, dragi učenici! 

Ovdje se nalaze sve novosti i dostupne informacije o upisima u srednju školu te zanimanjima koja nude određene srednje škole. 

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Pravilnik o elementima i kriterijima vrednovanja za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole 

      srednje.e-upisi.hr

 

Viber info-kanal o upisima u SŠ


UČIONICE

Materijali

PREVENTIVNI MATERIJALI I

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Ukoliko je Vama i/ili Vašem djetetu potrebna psihosocijalna podrška, možete je potražiti na sljedećim poveznicama: 

OBITELJSKI CENTAR KRAPINA

Hrvatska psihološka komora

Društvo psihologa Krapinsko - zagorske županije

Poliklinika za zaštitu zdravlja djece i mladih Grada Zagreba

Plavi telefon

''STELLA'' - mobilna aplikacija namijenjena mladima 11 - 18 godina i njihovim roditeljima/skrbnicima, usmjerena na promociju i prevenciju mentalnog zdravlja mladih

Centar za rehabilitaciju ERF-a 

RED BUTTON - MUP, online prijava nasilja na štetu djece 

Za sva pitanja, podršku i pomoć, unutar Škole, možete se obratiti djelatnicama stručne službe na:

osb-pedagog@kr.t-com.hr (pedagoginja), TEL: 588-204

socijalni-pedagog@os-bedekovcina.skole.hr (socijalna pedagoginja) TEL: 588-203

 


Smjernice MZO - važno!

Poštovani roditelji,

s obzirom na smjernice MZO-a (https://mzo.gov.hr/vijesti/smjernice-osnovnim-i-srednjim-skolama-vezano-uz-organizaciju-nastave-na-daljinu-uz-pomoc-informacijsko-komunikacijske-tehnologije/3585), molim vas da redovito pratite stranice OŠ Bedekovčina i da postupate prema objavama ili uputama razrednika.

Unaprijed zahvaljujem!


Coronavirus (2019-NCoV) - Informacije

 

Zbog povećanog interesa javnosti i medija, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo svakoga dana na svojim mrežnim stranicama objavljuju najnovija saznanja u vezi coronavirusa. S obzirom na epidemiološku situaciju, informacije i preporuke se mogu realtivno brzo promijeniti, stoga molim pratite web stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno  objavljuju ažurirani podaci  vezano uz coronavirus, kao i mjere prevencije, koje ćemo i mi redovito ažurirati:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

https://www.koronavirus.hr/sto-moram-znati/8

 

 

 


EKO ŠKOLA

Eko škola


INFO - 2019./2020. šk./god.

Poštovani roditelji,

sve novosti i nformacije vezane za oraganizaciju rada u 2019./2020. školskoj godini, provođenju cjelovite kurikularne reforme, udžbenicima i ostalome, možete pronaći na ovom mjestu.

http://os-bedekovcina.skole.hr/roditelji/_kolska_godina_2019_2020_novosti_i_obavijesti


Next IoT projekti

STEM


IoT projekt - Now


MZO

MZO


BROŠURA

Opasnosti od strujnog udara uz prugu


AZOO


Brošura za roditelje

Brošura za roditelje - suzbijanje droga


www.UPISI.hr

Kalendar
« Prosinac 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Otvoreni natječaji

Zalogajček

Fond Europske pomoći za najpotrebitije

 

Priloženi dokumenti:
Projekt Zalogajcek.docx


Oglasna ploča
preskoči na navigaciju