preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Brojač posjeta
Ispis statistike od 14. 2. 2017.

Ukupno: 384470
Ovaj mjesec: 253
Ovaj tjedan: 1003
Danas: 22
Carnet novosti
Web stranice 1.a razrednog odjela

                                                                                             Nikada nisam bila toliko tužna kao u jesen - Kameleon M&M

    Dragi moji prvašići!

Dobro  došli u prvi razred !

Ova školska godina je nešto novo za vas i vaše roditelje. 

Nadam se da ćete se dobro snaći, dobro i marljivo učiti  i rezultati neće izostati!

Puno uspjeha  u radu želi vam vaša

učiteljica Melita

Obavijest za roditelje

check box

INFORMACIJE ZA RODITELJE  u šk. godini 2021./22.

Nastava ujutro 

PETAK     4. sat       od 10. 10 - 10. 55

Nastava poslije podne

PETAK     4. sat        od  16. 10 - 16. 55

Uključenost učenika u eTwininng projekte

                                                                                          

 

 

  1. NAZIV PROJEKTA: „Škola je fora – za IGRAJMO se i učimo!“

      School is Cool- Let's Play and Learn!

  •  ovo je  e Twining projekt   koji je dio projekta   u sklopu Erasmus + programa (KA 1)

 

NAZIV USTANOVE: OŠ BEDEKOVČINA

Trajanje projekta: školska godina 2021./ 22

Početak projekta : 8. 11. 2019.

NOSITELJI    AKTIVNOSTI: Učenici 1. a razreda OŠ Bedekovčina u šk. godini 2021./ 2022.

 

Opis projekta

Učenje kroz igru ​​je izraz koji se koristi u obrazovanju i psihologiji kako bi se opisalo kako dijete može naučiti smisliti svijet oko sebe. Djeca kroz igru ​​mogu razviti društvene i kognitivne vještine, emocionalno sazrijevati i steći samopouzdanje potrebno za uključivanje u nova iskustva i okruženja.   Kako bi odgovorili na promjenjive zahtjeve i  učenika  i nastavnika  uključila sam se u ovaj projekt   kako bi    s ostalim partnerima s e Twinninga  ponudila i naučila    nova iskustva   učenja kroz igru, učenje kroz rad, dijeljenje  ideja, iskustava…

 

Cilj projekta

-podučiti  i naučiti , te razmjenjivati  učinkovite metoda učenja kroz igru

- unaprijediti metode komunikacije sudionika i  omogućiti samovrednovanje i vrednovanje drugih

Očekivani rezultati

Učenik:
- uči promatranjem i istraživanjem,
- uči samostalno i  suradnički , a radi i u timu
- kroz igru razvija društvene i kognitivne vještine
- koristiti web alate u daljnjem učenju i usustavljivanju znanja,
- koristi izvornu stvarnost, literaturu i ostale izvore informacija,
- primjenjuje inovativna i kreativna rješenja u  igri i uz igru

Projekt ima svoju bazu u svim kurikulumskim predmetima i međupredmetnim temama.

Poveznica za  ovaj projekt

https://twinspace.etwinning.net/102431/pages/page/1165341

https://twinspace.etwinning.net/102431/home

  2. NAZIV PROJEKTA : Pokusi su nova fora

NAZIV USTANOVE: OŠ BEDEKOVČINA

Trajanje projekta: jedna godina

NOSITELJI    AKTIVNOSTI: učenici 1. a razreda OŠ Bedekovčina( Prirodnjaci ) u školskoj godini  2021./22.

Sudionik   projekta: Melita Ogrinšak

Opis projekta

Aktivnosti upoznavanja STEM područja kroz organiziranje pokusnih elemenata sa sadržajima prirodoslovlja i samostalno izvođenje manjih pokusa i njihova primjena u životnom okruženju.

Cilj projekta

Temelji projekta Pokusi su nova fora su suradnja i inovativnost u svrhu razmjene iskustava dobre prakse. Djecu treba poticati na proučavanje, eksperimentiranje, istraživanje, traženje uzročno-posljedičnih veza,  aktivnost, postavljanje pitanja i samostalno traganje za odgovorima (Zašto?). Izvodeći praktične radove na različitim mjestima, u različito vrijeme i s različitim materijalima učenici će usvajati jednostavna i složena znanja na njima zanimljiv način. Upoznavat će zakonitosti prirode u okolišu koji ih okružuje, učiti kako vlastitim angažmanom doći do rješenja problema.

Tijek aktivnosti

Projekt Pokusi su nova fora obuhvaća   šest područja:
1. Pokusi u školi (na satovima Prirode i društva ili na izvannastavnim aktivnostima)
2. Pokusi u kuhinji
3. Pokusi u prirodi
4. Svemir – nebo iznad nas
5. Fizika oko nas
6. Pokusi s bojama

Očekivani  rezultati

Na kraju ovog projekta učenici  su  u  mogućnosti:
− istraživati objekte, pojave i zakonitosti prirodnog svijeta na temelju opažanja, mjerenja ili izvođenja pokusa, prikupljanja i interpretiranja podataka,
− razviti sposobnost primjene jednostavnih istraživačkih metoda te usvojiti koncept znanstvenog pokusa ili istraživanja i razlikovati znanstveno utemeljene dokaze od onih koji to nisu,
− razviti sposobnost kritičkog odnosa prema informacijama (povezivanje, razjašnjavanje, izdvajanje bitnog, utvrđivanje poretka prema važnosti) i sposobnost njihovog vrjednovanja
− razviti sposobnost prepoznavanja i postavljanja istraživačkih pitanja, postavljanja hipoteza, planiranja i provođenja istraživanja, donošenja argumentiranih zaključaka na temelju rezultata

Poveznica za  ovaj projekt

 

3. NAZIV PROJEKTA : Stvaraj s prirodom i u prirodi- create with nature and in nature

NAZIV USTANOVE: OŠ BEDEKOVČINA

Trajanje projekta: tijekom jedne školske godine

Početak projekta : 15. 09. 2021.

NOSITELJI    AKTIVNOSTI: učenici 1. a razreda OŠ Bedekovčina u školskoj godini 2021./22.                                                    

Sudionik   projekta: Melita Ogrinšak

O projektu

Projekt je namijenjen učenicima i učiteljima osnovnih škola diljem Europe koji vole umjetnost i prirodu. Njegova okosnica je istraživanje okoliša, njegovih resursa za obradu likovnih sadržaja i stvaralačku aktivnost te upoznavanje umjetnika koji se bave land artom, umjetničkim akcijama (performance i happening), umjetničkim instalacijama. Sudionici projekta će obrađivati likovne sadržaje po izboru, na otvorenom, koristeći materijale koje priroda nudi te svoje iskustvo podijeliti na Twinspaceu. Predviđeno trajanje projekta je školska godina 2021./2022.
CILJEVI:
Cilj projekta je utjecati na svijest učenika kroz kreativan rad u prirodi s ciljem pozitivnog ljudskog djelovanja na okoliš i kulturu življenja.
• proširivanje nastavnih sadržaja likovne kulture i među predmetnih tema
• upoznavanje života, rada i djela likovnih umjetnika koji se bave novim tehnikama, land artom, umjetničkim akcijama (performance i happening), umjetničkim instalacijama
• istraživati, upoznati, očuvati i predstaviti posebnosti prirodnih ljepota svoje regije
• poboljšati postojeće načine učenja i poučavanja primjenjujući aktivno suradničko učenje
• poticati aktivnu suradnju s lokalnom zajednicom i medijima
• prezentirati rezultate rada u živo i putem interneta koristeći digitalne mogućnosti

RADNI POSTUPAK
Svi koji žele sudjelovati trebaju tijekom šk. godine 2021./22. ostvariti nekoliko nastavnih tema iz predmetnog i međupredmetnih kurikuluma. Likovni sadržaji se trebaju obraditi u prirodi i s materijalima iz okoliša. Aktivnosti i rezultate razmjenjivati ćemo na Twinspaceu i forumima, organizirati mrežne događaje, virtualne izložbe…
Koraci:
1. Predstavi školu, mjesto i zemlju iz koje dolaziš.
2. Istraži mogućnosti likovnog izražavanja u okolišu vaše škole.
3. Nađi umjetnike koji se izražavaju koristeći prirodne resurse (odaberi način (digitalni alat)) na koji ćeš ih predstaviti partnerima.
4. Odaberi likovne sadržaje koje ćeš obraditi u prirodi.
5. Fotografiraj ili snimi tijek i rezultat rada. (odaberi digitalni alat putem kojeg ćeš najbolje pokazati tijek aktivnosti)
6. Podijeli aktivnosti na Twinspaceu te izmjeni iskustva sa partnerima.

OČEKIVANI REZULTATI

Projekt je sastavni dio predmeta Likovne kulture i među predmetnih tema ( Učiti kako učiti, Građanski odgoj i obrazovanje, Zdravlje, upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije), a njegovim provođenjem očekuje se ostvarivanje njihovih ishoda kroz ukazivanje na sličnosti i različitosti okruženja u kojem učenici žive. Kroz projekt razvijati će se kreativno mišljenje učenika te njihovo likovno izražavanja u prirodnom okruženju u kojem borave. Rezultat projekta je virtualna izložba i njeno predstavljanje javnosti i partnerima.

          

4. NAZIV PROJEKTA: „Abeceda znanosti   2  „

         u sklopu Erasmus + programa (KA 1)   

NAZIV USTANOVE: OŠ BEDEKOVČINA

Trajanje projekta: dvije godine

NOSITELJI    AKTIVNOSTI: učenici 1. a razreda OŠ Bedekovčina u školskoj godini 2021./22.

Sudionik  projekta: Melita Ogrinšak

O projektu

S namjerom da unaprijedi svoje prioritetno razvojno područje „Kvaliteta nastavnog procesa“, a posebno STEM područje, Osnovna škola Bedekovčina je 2020. aplicirala na natječaj AMPEU svoj 3. Erasmus+ KA1 projekt, ''Abeceda znanosti'' te je i osvojio najviše bodova od svih prijavitelja u kategoriji, 98 /100. Ovaj eTwinning projekt sastavni je dio tog Erasmus+ KA1 projekta. Kroz sam Erasmus+ projekt nastojat će se povećati implementacija istraživačke nastave i iskustvenog interdisciplinarnog učenja temeljenog na problemskom pristupu u nastavni proces kroz redovnu nastavu, projekt „Težimo izvrsnosti“ , kroz nove INA „Abeceda znanosti 3, 4, 5 i 6“ i druge aktivnosti. Cilj projekta je podizanje funkcionalne pismenosti učenika za prirodoslovlje i matematiku, kao i povećanje motiviranosti i zainteresiranosti učenika općenito za nastavni proces.

CILJEVI

Cilj ovog eTwinning projekta je osiguravanje vidljivosti samog Erasmus+ KA 1 projekta ''Abeceda znanosti'' i njegovih planiranih projektnih aktivnosti, no također i razmjena iskustava i dobrih praksi s drugim školama u EU, kao i moguća uspostava suradnje s njima na nekim aktivnostima vezanim uz implementaciju STEM-a u nastavu i izvannastavne aktivnosti.

RADNI POSTUPAK

Uspostavit će se suradnja s barem 2 zainteresirane škole u EU koje žele razmjenjivati svoja iskustva u implementaciji suvremenih i inovativnih metoda u STEM nastavi.
– pronaći barem 2 zainteresirane škole;
– preko video-konferencije upoznati međusobno učenike iz škola-partnera koji će sudjelovati u STEM aktivnostima i ovom eTwinning projektu; dogovoriti aktivnosti vezane uz STEM koje će provesti i međusobno prezentirati jedni drugima;
– svaka škola provodi dogovorene STEM aktivnosti;
– svaka škola preko video-konferencije prezentira drugima provedene aktivnosti i svoje zaključke.
 

OČEKIVANI REZULTATI

Ovaj eTwinning projekt trebao bi doprinijeti kvaliteti provođenja i vidljivosti 3. Erasmus+ KA1 projekta Osnovne škole Bedekovčina, ''Abeceda znanosti'', uspostavi kvalitetnije suradnje s europskim školama-partnerima, pokazati mogućnosti eTwinning portala drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima i ustanovama u regiji te ih potaknuti na uključivanje. Očekuje se, također, razmjena i usvajanje novih znanja i vještina sudionika vezanih uz STEM nastavu, a za učenike nova iskustva i načine učenja i komunikacije s vršnjacima u drugim državama EU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literarno- likovni natječaj Velimir Đerek Sokol_ Srce za Hrvatsku

 

Literarno-likovni natječaj “Velimir Đerek Sokol – Srce za Hrvatsku”

 

Osnovna škola „Stjepan Radić“ iz Imotskog ,  uputila je  poziv za sudjelovanje na 3. literarno-likovnom natječaju „Velimir Đerek Sokol – Srce za Hrvatsku“ za učenike osnovnih škola Republike Hrvatske. Natječaj je pokrenut uz pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja te stručnu potporu Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata.
Na ovaj natječaj javili su se učenici 1. a razreda  naše škole  s  3  likovna rada. To su bili radovi učenika: Klare  Klanjčić, Emanuela Čukoića, Petra  Kopjara

                       

Posjet načelnika

  Dana 8. listopada   2021. u naš razred stigao je načelnik Općine Bedekovčina Darko Ban. 

Učenicima je  poželio  dobrodošlicu  u prvi razred  i donio je prigodne poklone za male đake. Svakom učeniku podijelio je lijepu loptu. 

Poklon su učenici s radošću prihvatili, a kao znak zahvale otpjevali su mu pjesmu Kad si sretan

                            

Posjet Mjesnoj knjižnici Bedekovčina

 

Povodom mjeseca knjige posjetili smo Mjesnu knjižnicu Bedekovčina. U knjižnici nas je dočekala voditeljica knjižnice gospođa Vesna Šaronja. Učenike je upoznala s vrstama knjiga koje mogu naći u knjižnici, izgledom  knjižnice i njenom uporabom. Učenici su tom prilikom poslušali i jednu lijepu priču  o ježiću koji je krenuo u školu. Prilikom posjeta ,  učenici su odmah  dobili   i iskaznice kojima su se i službeno upisali u knjižnicu. Učenicima se susret s knjižnicom svidio.

                     

Dan kravate

U ponedjeljak 18. listopada 2021. obilježili smo Dan kravate. Hrvatski sabor je 2008. godine proglasio 18. listopada kao Dan kravate. Možemo biti ponosni na činjenicu da je kravata izvorni hrvatski proizvod, da je ona dio našeg kulturnog i povijesnog naslijeđa, da dolazi od riječi Croata (Hrvat) i da tu činjenicu ne spori nitko na svijetu.

Milijuni ljudi diljem svijeta vežu svakodnevno oko vrata ovaj ukrasni odjevni artikl, a da ogromna većina njih još uvijek ne zna njegovu povijest i podrijetlo. Zato smo svi, bez iznimke, pozvani širiti priču o kravati u svom radnom i životnom okruženju, ali i na svim drugim mjestima i u svim drugim situacijama, bez obzira na kojem se dijelu ovog našeg planeta zatekli.

               

Posjet policajca

Policajci iz cijelog svijeta na Redditu su otkrili neke blesave zakone koje  moraju provoditi | Telegram.hr

 

U ponedjeljak, 22. studenog 2021. godine učenike našeg razreda posjetio je policijski službenik Ivica Ljubaj kontakt policajac iz Policijske postaje Zabok, te im održao kratko, ali značajno edukativno predavanje o ponašanju i sigurnosti u prometu, u sklopu preventivne akcije ''Poštujte naše znakove''.

Cilj predavanja je stjecanje početnih pozitivnih i pravilnih normi ponašanja te sudjelovanje u prometu na siguran način.

Učenici su slušali sljedeće teme: pravilan i siguran put od kuće do škole, prelazak preko ceste, mjesta za igru, vožnja bicikla, rola i druge teme o sigurnosti u cestovnom prometu, nakon čega su uslijedila pitanja učenika.

 

Volim mlijeko

 

 

Ove godine obilježava se  10. jubilarna obljetnica kreativnog likovnog natječaja "VOLIM MLIJEKO!" 

Tema ovogodišnjeg natječaja su šume i njome se  želi skrenuti pozornost djece na neprocjenjivu važnost očuvanja i obnavljanja šuma za održivost života na Zemlji.

Za svakog prijavljenog učenika  na natječaj "VOLIM MLIJEKO!", a oni će  posaditi jedno stablo!

Mi smo se uključili u ovu  akciju svojim likovnim radovima!

Rad na eTwininng projektu Pokusi su nova fora

 

U izvannastavnu aktivnost Prirodnjaci uključilo se 11 učenika našeg razreda.  Svojim radom  oni  doprinose  radu na projektu Pokusi su nova fora 2021. / 22. Do sada su napravili niz različitih pokusa i praktičnih radova.  Njihov rad  i rezultate  učiteljica  redovito stavlja na stranice  eTwininng projekta.

Što su do sada učenici radili i ostvarili na ovom projektu možete pogledati na ovoj poveznici

https://twinspace.etwinning.net/192371/pages/page/1798041/edit

           

 

Rad na eTwininng projektu Škola je fora zaIgrajmo i učimo

Učenici našeg razreda uključeni su u  eTwininng projekt  Škola je fora zaIgrajmo i učimo. Kroz igru i zabavu na dodatnoj nastavi Hrvtaskoga jezika i Matematike  učimo i vježbamo  različite zadatke .

Što smo do sada  postigli i radili pogledajte na ovoj poveznici

https://twinspace.etwinning.net/102431/pages/page/1165341/edit

Obilježen Školski medni dan

7. prosinca, na dan sv. Ambrozije – zaštitnika pčela i pčelara, obilježava se Školski medni dan, kad se učenicima 1. razreda dijeli med s hrvatskih pčelinjaka. Učenici su u školi dobili promotivne poklon pakete koji su, osim meda, sadržavali edukativnu brošuru "Pčelica Jelica i medo Edo" i naljepnicu za poklopac s likom pčelice Jelice.

Ministarstvo poljoprivrede kroz Program školskog mednog dana i promocije hrvatskih pčelinjaka želi promovirati med lokalnih proizvođača, povećati unos meda u prehranu djece, podignuti razinu znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima meda te educirati učenike o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju. Upotrebom jedinstvene nacionalne staklenke za med i pčelinje proizvode svaki potrošač će lako moći prepoznati hrvatski med.

Veselu atmosferu sa Školskog mednog dana možete pogledati na slikama  u videu 1.a na niže navedenoj poveznici, koji je pripremila učiteljica Melita Ogrinšak.

Školski medni dan - 1.a

Park znanosti - Moja svemirska letjelica

U organizaciji Parka znanosti iz Oroslavlja, od 5. studenog do 22. prosinca 2021. godine održava se likovni natječaj namijenjen učenicima osnovnih škola.

Radovi se natječu u tri kategorije: radovi predškolske djece, radovi učenika osnovnih škola od 1. do 4. razreda i radovi učenika osnovnih škola od 5. do 8. razreda. 

Najbolji rad iz svake kategorije bit će nagrađen posjetom za cijelu grupu/razred Parku znanosti u dogovornom terminu. Po pet najboljih radova iz svake kategorije bit će izloženi u Parku znanosti. 

Dodatne informacije potražite na Facebook stranici Parka znanosti.

Mi smo se uključili na ovaj natječaj i poslali smo nekoliko svojih likovnih uradaka.

                         

HŠM Muzej

 

HRVATSKI ŠKOLSKI MUZEJ
 poziva na suradnju i sudjelovanje - dječje vrtiće, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove
u likovnom natječaju za
 50. Međunarodnu izložbu dječje likovne umjetnosti Lidice 2022. u Republici Češkoj

Ova izložba  posvećena je temi:

Muzej

Mi smo se odazvali na ovaj natječaj i poslali nekoliko naših radova.

          

eTwininng projekt Stvaraj s prirodom i u prirodi- create with nature and in nature

Stigla nam je ljuta zima, a što s ptičicama?

Prirodnjaci su odlučili  izraditi kućice za ptice , kako bi našim pticama staniracama pomogli oko prezimljavanja. Kućice smo izadili od recikliranog i prirodnog materijala, te smo ih stavili na naše školsko drveće. Kako izgedaju i kako smo ih izradili možete pronaći na videu .

https://youtu.be/dSyjXoRPahk

 

Bliži nam se i blagdan Božić. Za taj dan , izradili smo od prirodnog materijala ukrase za  jele.

https://youtu.be/GnmSVumW6X4

Što smo sve radili na ovom projektu možete pronaći na ovim stranicama.

https://twinspace.etwinning.net/195264/pages/page/1798199/edit

              

 

Prirodnjaci- 1. broj

Učenici 1. a razreda uključeni u izvannastavnu aktivnost Prirodnjaci bili su tijekom prvog polugodišta jako vrijedni i marljivi. Što su sve radili  na satovima , učiteljica je složila u časopis Prirodnjaci.

Pogledajte  naš rad i uživajte

 

 

Priloženi dokumenti:
Prirodnjaci.pdf

Park znanosti - Moja svemirska letjelica -Martinov rad
 
 
👨‍🚀 MOJA SVEMIRSKA LETJELICA - 1. do 4. razred 👨‍🚀 Grupa B
predstavljamo odabrane fenofantastične radove 🤩🎉❤️
Uživajte, lajkajte, šerajte 😊🥰
Kako je u ovoj kategoriji pristiglo čak 2869 radova odlučili smo nagraditi dva rada!!
Pravila:
1. Odabrani radovi podijeljeni su u Grupu A i Grupu B.
Nagrađen će biti rad, po jedan iz svake Grupe, koji skupi najviše lajkova do 20.2. u 18:00
2. Pet radova sa najviše lajkova iz obje Grupe bit će izloženi u Parku znanosti.
Uživajte, lajkajte, sherajte, tagirajte 🤩🥰🎉🚀🛸😉
 
https://www.facebook.com/parkznanosti/photos/pcb.2000277030181524/2000258150183412
 
Valentinovo Dan kad se ptičice žene

                

Ljubav je u zraku

Na Satu razrednika  razgovarali smo o ljubavi i pogledali prezentaciju o svetom Valentinu. Upoznali smo dvije legende koje govore o ljubavi ovog sveca , a saznali smo da se zaj dan kaže i da se ptičice žene. Napravili smo prigodne likovne radove za završetak sata

       

 

Dan ružičastih majica

Učenici 1.a su nakon razgovora o važnosti prijateljstva, međusobnog poštovanja, izašli  u školsko dvorište te su svoje poruke prikazali kredom i likovnim kreacijama na školskom dvorištu. Njihov video možete pogledati na sljedećoj poveznici 

 

1.a - Dan ružičastih majica

      

Lidice 2022.

       

 

 

 

LIDICE 2022.

   Hrvatski školski muzej objavio je natječaj za dječje likovne radove za 50. Međunarodnu izložbu dječjeg likovnog stvaralaštva Lidice 2022.( Republika Češka) na temu Muzej.

Na ovaj natječaj odazvali su se učenici  1. a razreda  Jana Glumpak, Leonardo Mohač, Tia Špiranec , Elena Hlevnjak i Klara Klanjčić. Od 735   likovna rada stručno povjerenstvo odabralo je   radove  učenika Tie Špiranec i Leonarda Mohača   za slanje na   50. Međunarodnu izložbu dječjeg likovnog stvaralaštva Lidice 2022. u Republiku Češku. Mentor učenicima bila je učiteljica Melita Ogrinšak.

Čestitam učenicima sa željom dobrog uspjeha u Lidicama!

                                                                       Učiteljica Melita Ogrinšak

 

Ovo je link za pregled odabranih radova

https://www.youtube.com/watch?v=0DN_N0VXbcs

 

 

 

Vrijeme primanja roditelja

ERASMUS +

Projekt

Europski projekti škole:

Erasmus+ KA1 ''Abeceda znanosti''

Erasmus+ KA2 ''Budi rješenje - recikliraj!''

Europski projekt (REC): ''SNEP Junior''

 


Upisi u srednju školu

Poštovani roditelji, dragi učenici! 

Ovdje se nalaze sve novosti i dostupne informacije o upisima u srednju školu te zanimanjima koja nude određene srednje škole. 

Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Pravilnik o elementima i kriterijima vrednovanja za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole 

      srednje.e-upisi.hr

 

Viber info-kanal o upisima u SŠ


UČIONICE

Materijali

PREVENTIVNI MATERIJALI I

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Ukoliko je Vama i/ili Vašem djetetu potrebna psihosocijalna podrška, možete je potražiti na sljedećim poveznicama: 

OBITELJSKI CENTAR KRAPINA

Hrvatska psihološka komora

Društvo psihologa Krapinsko - zagorske županije

Poliklinika za zaštitu zdravlja djece i mladih Grada Zagreba

Plavi telefon

''STELLA'' - mobilna aplikacija namijenjena mladima 11 - 18 godina i njihovim roditeljima/skrbnicima, usmjerena na promociju i prevenciju mentalnog zdravlja mladih

Centar za rehabilitaciju ERF-a 

RED BUTTON - MUP, online prijava nasilja na štetu djece 

Za sva pitanja, podršku i pomoć, unutar Škole, možete se obratiti djelatnicama stručne službe na:

osb-pedagog@kr.t-com.hr (pedagoginja), TEL: 588-204

socijalni-pedagog@os-bedekovcina.skole.hr (socijalna pedagoginja) TEL: 588-203

 


Smjernice MZO - važno!

Poštovani roditelji,

s obzirom na smjernice MZO-a (https://mzo.gov.hr/vijesti/smjernice-osnovnim-i-srednjim-skolama-vezano-uz-organizaciju-nastave-na-daljinu-uz-pomoc-informacijsko-komunikacijske-tehnologije/3585), molim vas da redovito pratite stranice OŠ Bedekovčina i da postupate prema objavama ili uputama razrednika.

Unaprijed zahvaljujem!


Coronavirus (2019-NCoV) - Informacije

 

Zbog povećanog interesa javnosti i medija, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo svakoga dana na svojim mrežnim stranicama objavljuju najnovija saznanja u vezi coronavirusa. S obzirom na epidemiološku situaciju, informacije i preporuke se mogu realtivno brzo promijeniti, stoga molim pratite web stranice HZJZ-a (www.hzjz.hr) i Ministarstva zdravstva na kojima se svakodnevno  objavljuju ažurirani podaci  vezano uz coronavirus, kao i mjere prevencije, koje ćemo i mi redovito ažurirati:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/

https://zdravstvo.gov.hr/koronavirus-i-mjere-prevencije/4952

https://www.hzjz.hr/medunarodna-istrazivanja/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/pitanja-i-odgovori-o-novom-koronavirusu-2019-ncov/

https://www.koronavirus.hr/sto-moram-znati/8

 

 

 


EKO ŠKOLA

Eko škola


INFO - 2019./2020. šk./god.

Poštovani roditelji,

sve novosti i nformacije vezane za oraganizaciju rada u 2019./2020. školskoj godini, provođenju cjelovite kurikularne reforme, udžbenicima i ostalome, možete pronaći na ovom mjestu.

http://os-bedekovcina.skole.hr/roditelji/_kolska_godina_2019_2020_novosti_i_obavijesti


Next IoT projekti

STEM


IoT projekt - Now


MZO

MZO


BROŠURA

Opasnosti od strujnog udara uz prugu


AZOO


Brošura za roditelje

Brošura za roditelje - suzbijanje droga


www.UPISI.hr

Kalendar
« Prosinac 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Otvoreni natječaji

Zalogajček

Fond Europske pomoći za najpotrebitije

 

Priloženi dokumenti:
Projekt Zalogajcek.docx


Oglasna ploča
preskoči na navigaciju